Noticia

22 Jun

LAN BILA? GEUK LAGUNDUKO DIZUGU!

GAZTE INDARRA 2017-2018

HARTZAILEAK: Nerbioi-Ibaizabal eskualdeko langabezian dauden gazteak (16-29 urte)

ZEURE BEHARREN ARABERA: Lanerako Orientazioa; Lana Bilatzeko Tailerrak eta Lan Bitartekaritza

INFORMAZIOA ETA IZEN-EMATEA: gazteria@ftsi.es – 944 666 400 (Julia) (Abuztuan itxita)